2 of 6

Tuin ontwerpen

Wilt u een tuin laten ontwerpen? Wat wilt u met uw tuin? en wat zijn de mogelijkheden?. Tijdens een eerste vrijblijvend en inventariserend gesprek, wordt vooral gezocht naar een match. Er wordt van gedachte gewisseld en gekeken naar wat realistisch is en wat niet. Aan de hand van deze inventarisatie kan een schetsmatig voorstel worden gedaan. In een tweede gesprek komt een ruw voorstel ter sprake. Daarbij zal een globale weergave van een ontwerp of geplande werkzaamheden worden besproken. Op basis van het definitieve ontwerp doen wij u een aanbieding voor de aanleg dan wel aanpassing van uw tuin.